top of page

Etsi sivustolta

39 items found for ""

Blog Posts (32)

 • Tuotteistusongelman 8 tyypillistä oiretta

  Mistä voi johtua, että kauppa ei vaan käy vaikka mielestäsi tuote- tai palvelu on kohdallaan. Mitään erityistä vikaa et myytävässä tunnista - vaikka miten miettisit. Aina näin ei olekaan, vaan vika voi olla myytävän tuotteistamisessa tai toisin sanoen sen kaupallistamisessa. . Syy myynnin vähyyteen tai kannattamattomuuteen voi olla tuotteen-, ratkaisun tai palvelun tuotteistamisessa tai oikeastaan sen puuttumisessa? Tuotteistusongelman oireet tunnistat seuraavista: 1. Katteet hupenee vaikka kauppakin käy Kauppoja siis syntyy, mutta tarkemmin tarkastellessa joudut myymään enimmäkseen isoilla alennuksilla. Hyvin tuotteistetussa palvelussa todellinen asiakastarve ja arvo asiakkaalle on tunnistettu. Ihanne asiakaskohderyhmä on selkeä ja näin myyntisi kohdentuu oikeaan. Tuotetta, ratkaisua tai palvelua voidaan myydä arvoon soveltuvalla ja kannattavalla hinnalla. Hinnan pitää olla asiakkaan vertailussa uskottava. Liian pieni hinta voi aiheuttaa uskonpuutteen myytävän laatuun. Liian korkea hinta taas rajaa ison osan asiakaskohderyhmästä pois. Hinnalla on siis äärettömän suuri rooli, kun määritellään sopivaa asiakkuutta kenelle mieluiten tahdot myydä. Hinnalla voit valita mieluisimmat asiakkaasi. Tuotteistamisella voidaan lisäksi tehdä myytävän vertailu kelvottomaksi - esimerkiksi paketoimalla se niin, ettei yksittäisiä elementtejä voi kilpailijan hintoihin verrata. Näistä hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa operaattori- ja vakuutusyritysten palveluista - sillä siellä hintakilpailu on ollut todella kiivasta. Tuotteistaminen tähtää yksinkertaistamaan myytävän valmiisiin paketteihin ja myytäviin elementteihin niin, että myynnin lisäksi se on myös yksinkertaisempi toteuttaa ja toimittaa. Enkä tarkoita paketoida kumivenettä esimerkiksi myytävän palvelusi joukkoon, ellei nyt kohderyhmäsi mieltymys juurikin ole se. Hintaan voi sisällyttää sellaista mille potentiaalisessa kohderyhmässä on kiinnostusta, mutta sen tuottamiseen kustannus saisi olla sinulle vähäinen. Antaen kuitenkin lisäarvoa asiakkaalle ja auttaa näin muodostamaan ostopäätöksen sinun eduksesi. Toinen mikä todennäköisesti syö katteet on, että jokainen myyty pitää myös toimittaa. Tällöin räätälöinnin takia joudutaan tekemään ylimääräisiä ponnisteluja saadaksesi toimituksen maaliin annetuissa rajoissa - Toimittamisen kulut ei siis voi ylittyä, eikä toimitusaikataulukaan. 2. Hinnan kertominen tuottaa myyntitilanteessa vaikeuksia Hinnan kertomisen haaste on tyypillisintä silloin, kun myytävä räätälöidään yksittäiseen asiakastarpeeseen sopivaksi. Mikäli lopulliseen hintaan vaikuttavia muuttujia on paljon, niin hinnan hahmottaminen ja perusteet menee vaikeaksi molemmille osapuolille. Tuotteistamisen avulla myytävä voidaankin vakioida helpommaksi ymmärtää - niin myynnillisesti kuin toimituksellisesti. Perustelut hinnalle on selvät ja asiakas ymmärtää paljon paremmin miksi arvo on juuri se mikä hänelle kerrotaan. Räätälöinnissä on toki omatkin hyvät puolensa, jolloin asiakas tuntee olevansa tärkeämpi kuin muut. Räätälöinti antaa toki hyvää erottautumista muuten rajussa kilpailussa, mutta sitäkin voidaan tehdä valmiilla tuotteistetuilla ja muunneltavillakin elementeillä. Tämä tulee tehdä vain ennalta määritellyissä rajoissa. Rajat tälle määrittää oikean asiakaskohderyhmäsi tarpeet. 3. Tarjouksen tekeminen vie paljon aikaa - työllistää koko organisaation Tämä ilmentymä liittyy suurelta osin edelliseen. Silloin kun räätälöidään ja kustannuksiin vaikuttavia epäselviä muuttujia on erittäin paljon, niin tarjousten tekeminen monimutkaistuu. Nopeimmillaan tuotteistus auttaa niin, että toimiva tarjous voidaan jättää jo ensimmäisellä asiakaskäynnillä tai ainakin osataan kertoa suoraan kustannusten rajat, jolloin voidaan linjata onko järkeä miettiä pidemmälle ja jopa säästyä siltä turhalta tarjoustyöltä. Mitä nopeammin saat asiakkaalta signaalin hinnan oikeellisuudesta tai sopimattomuudesta, niin sitä nopeammin homma etenee maaliin. 4. Tuskailet kukahan ostaisi ja kenelle markkinoida Myynnissä on tärkeää, että myynnillinen viesti osuu ja uppoaa potentiaaliseen asiakkaaseen. Tässä kohtaa tuotteistus auttaa selkeyttämään asiakastarpeen, arvon asiakkaalle ja syventämään asiakasymmärryksen, sekä löytämään sen ihanteellisen kohdeasiakkaasi, joilla on merkittävin tarve löytää ratkaisu ongelmaan. 5. Myytävääsi ei löydä kukaan tai se ymmärretään väärin Tämäkin liittyy edelliseen kohtaan. Asiakasymmärryksen avulla saadaan hyvää tietoa siitä mistä ihanne asiakkaasi voidaan ylipäätään tavoittaa. Millaisia julkaisuja tai medioita hän esimerkiksi seuraa. Toinen merkittävä seikka on ymmärtää millaista kieltä potentiaalinen asiakkaasi parhaiten sisäistää. Kuva, ääni ja teksti saadaan näin puhuttelemaan juuri oikealla tavalla. Vältytään myös käyttämästä sellaisia mainonnan keinoja jotka ei vaan toimi. 6. Asiakas ei uskalla tai osaa ostaa Luottamus on ehkä suurimpia tekijöitä ostopääksen muodostumisessa. Luottamukseen voidaan vaikuttaa niin tunne kuin faktoihin perustuvassa päätöksen teossa. Enimmäkseen se tunne mikä ensin syntyy vie meitä päätöksissä. "Gut Feeling" eli intuitio, joka muodostuu sinusta, yrityksestäsi ja myytävästäsi heti ensimetreillä. Esimerkiksi ensikohtaamisen muutamassa sekunnissa ja se tunne on ensiarvoisen tärkeää. Ensikohtaamien voi tapahtua verkossa, livenä tai mainoksessa. Oikeastaan missä vaan asiakas törmää ja näkee tai kokee myytäväsi sekä yrityksesi. Kysymys kuuluu herättääkö se kohtaaminen millaisen luottamuksen tunteen ja miten kykenet minimoimaan mahdolliset ostamisen riskit, kun päästään siihen vaiheeseen, että myytäväsi on herättänyt asiakkaan kiinnostuksen. Arvolupaus on se joka kiteyttää jo miten taklaat ostamisen riskit ja se auttaa varmasti herättämään myös asiakkaan kiinnostuksen sinua kohtaan. Mikäli teet tämä paremmin kuin kilpailijasi - olet jo vahvoilla. Ostamista voidaan helpottaa monin eri tavoin. Mikäli kilpailijasi tarjoaa jo verkossa asiointia ja sinulla ei sellaista ole, niin saatat menettää ison osan potentiaalisista asiakkaistasi. Yksikin este ostamisessa voi peruuttaa ostoksen ja johdattaa asiakkaan toisaalle ostopolulle. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että asiointi ja ostokokemus erottuu sinun eduksesi. 7. Tuskailet mitä voit luvata asiakkaalle Mikäli lupauksesi on turhan hattarainen, eikä herätä asiakkaan luottamusta, niin voi olla ettei kauppoihin päästä. Toisena ääripäänä sanottakoon, että asiakkaat kyllä huomaa etukäteen jos lupaat kuuta taivaalta ja seitsemän hyvää, etkä pysty sitä ikinä lunastamaan. Katteettomia lupauksia on siis turha antaa. Lupauksen idea on kiteyttää mieluusti yhteen lyhyeen lauseeseen hyötysi ja lisäarvosi asiakkaalle. Mikä erottaa sinut kilpailijoista. Minkä asiakkaan ongelman ratkaiset ja miten asiakas siitä hyötyy enemmän kuin muista vastaavista. Lupaus voi olla nopeuteen pohjaava, rahallinen hyöty tai helppouteen liittyvä. Turvallisuuteen pohjaava lupaus pureutuukin sitten jo syvempään ihmisten tunteeseen eli pelkoihimme. Näihin vetoavia arvolupauksia näkee enimmäkseen erilaisia turvallisuus- ja vakuuttamisen palveluita myyvillä yrityksillä. 8. Reklamaatiot lisääntyy Reklamaatioiden määrä voi viestiä erinäisistä ongelmista myydyn ja toimitetun välillä. Lupaus määrittää sen mitä asiakkaan tulee olettaa saavansa. Toimituksesi sitten lunastaa nämä asiakkaan oletukset ja mieluiten positiivisesti ylittää ne. Reklamaatioiden syntyessä tämä lupaus ja lunastus yhtälö ei toimi. Lupaus ei ole tällöin vastannut asiakkaan odotuksia. Myyty ei ole sitä mitä asiakas on ymmärtänyt myyntitilanteessa. Voi johtua siitä, että myydessä on sovellettu ja räätälöity jotakin sellaista mitä ei ole kyetty annetussa aikataulussa toimittamaan - sovitulla tavalla tai laadulla. Tuotteistusongelmat heijastuu siis myös tuotantoon. Toimitukset takkuaa, kun myytyä ei voida toimittaa luvatulla tavalla tai aikataulussaan. Suuri kompastuskivi, kun ajattelee asiakaskokemusta ja ostaisiko asiakas uudelleen. Osa tuotteistukseen liittyvistä haasteista ja ongelmien juurisyistä voi olla todella piilossa yrityksesi toiminnassa ja vaatia esiin nostamisen ulkopuolisen asiantuntijan osaamisen avulla. Aina vika ei ole itse palvelussa tai sen myynnissä Syy voi olla hyvinkin pieni ja helpostikin osaavalla tuotteistamisella korjattavissa. Tuotteistus on kuin voiteluaine myyntisi ja asiakkaasi välillä. Useimmiten sen puutteellisuudesta johtuen esiintyy myynnillistä kitkaa ja vähäiset katteet palaa toimitusten korjailuun. Mikäli tunnistit oireita, niin tuotteistus osaamisemme auttaa tässä. Tutustu lisää J2 Tuotteistamon palveluihimme >>

 • Asiakaspolku ohjaa ostamaan

  LinkedInissä heräteltiin taannoin hyvää keskustelua siitä, ettei asiakas tarvitse erillistä materiaalia, kuten lukemista, videoita, podcasteja ja webinaareja tehdäkseen ostopäätöksen. Päätökseen riittää asiakkaan kohtaaminen ja myyjän hyvät keskustelutaidot. Varmasti näinkin, mutta kun katsoo asiaa laajemmin, kyse onkin asiakkaan polusta ja siitä miten edes siihen mahdolliseen kohtaamiseen ja keskusteluun voidaan päätyä. Hyvin mietitty asiakaspolku johdattaakin asiakasta kohti myyntikeskusteluita tai suoraan ostoa, tuoden riittävästi tukea ostopäätöksen tekemiseen tai lisätietojen kysymiseen. Mikä asiakaspolku on? Asiakkaan polku muodostuu kaikista niistä kosketuspisteistä, joissa yritys voi olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Siis lähtien jo kiinnostuksen herättämisestä tai hänen oivalluttamisesta oman palvelun tarpeellisuudesta, jatkuen kaikkeen siihen mitä tapahtuu ostopäätöksen jälkeen. Lukeminen, podcastit ja webinaarit ovat osa sitä alkupuoliskon polkua. Ostopäätös voidaan tehdä täysin ilman näitäkin, vaikkakin hyvä lukeminen ja miksei podcastikin voi madaltaa kynnystä sanoa kyllä. Asiakaspolun voi yksinkertaistettuna jakaa viiteen pääkohtaan: Tarpeen tunnistaminen. Ostopolun alussa asiakas ei välttämättä vielä tiedosta tarvetta tuotteellesi tai tunne yritystäsi. Asiakkaan kiinnostus pitää jotenkin herättää tai oivalluttaa hänet tuotteen tarpeeseen. Tiedonkeruu. Asiakas on tunnistanut tarpeen tuotteelle tai palvelulle ja etsii tietoa aiheeseen liittyen. Tässä vaiheessa kerätyt tiedot toimivat pohjana tuotteen valinnalle ja vertailulle. Vaihtoehtojen vertailu. Asiakas on kerännyt tietoa jo sen verran, että on valinnut itselleen muutaman vaihtoehdon. Tässä vaiheessa vertaillaan eri tuotteita ja niiden toimittajia. Ostopäätös. Kun sopiva tuote ja toimittaja on löytynyt, asiakas on valmis tekemään ostoksen. Vaikka ostopäätös on jo tehty, tässä vaiheessa pitää vielä varmistaa oston sujuvuus. Oston jälkeen. Ostopolun viimeisin vaiheisiin liittyy tuotteen käyttäminen, palaute ja suosittelut. Myös lisäostot kuuluvat tähän vaiheeseen. Kaikki se miten asiakas kokee oston maksutapahtuman jälkeen. Alkuperäinen Consumer behaviour -kirjan mukainen viisivaiheinen asiakaspolku (1968). Podcast ja asiantuntijasisältö on yksi tapa johdattaa asiakas ostopolulle Otetaan kuvitteellinen esimerkki Flowcast myyntipodcastista, jonka sisältö on kohdennettu myynnin parissa työskenteleville tai uusasiakashankinnan kanssa tuskaileville. Siinä asiantuntijat purkaa kylmäsoittoihin liittyviä epäluuloja ja myyttejä, sekä avaa uusasiakashankinnan tekniikoita laajemmin. Samalla keskustellaan myynnistä ylipäänsä ja puretaan myyntiin liittyviä ongelmatilanteita. Välillä vieraana muita alan asiantuntijoita tai muuten aihetta rikastavia henkilöitä. Asiantuntevaa, opettavaa ja hieman viihdyttävääkin sisältöä. Podcast ei välttämättä tuo suoraan lisää myyntiä, se tuo kuitenkin yrityksen ja sen asiantuntijat asiakkaan tietoisuuteen. Avaa ongelmaa ja mahdollisia ratkaisuita. Sopiva sisältö voi oivalluttaa tarpeen tunnistamiseen ja kun sopiva paikka tulee, kyseinen yritys tai sen osaajat ovat todennäköisesti ensimmäisenä mielessä. Onhan se jo lähes tuttu, kun juttuja on kuunnellut jo pidempään. Samaan tapaan toimii sosiaalinen myynti ja julkaisut myös täällä LinkedInissä. Tutuilta on mukavempi ostaa. Vastaavasti Flowcast podin sisältöjä voidaan tukea täydentävällä lukemisella, joka tietenkin on ladattavissa yrityksen nettisivuilta. Tämä sisältö voi olla kaikkea uusasiakashankinnan ABC:stä asiakastarinoihin, tai mallipohjia oman asikaskohderyhmän täsmentämiseen sekä checklistejä markkinoinnin avuksi. Tämä lukeminen vahvistaa asiantuntijabrändiä ja saattaa uida myös muiden asiantuntijasisältöihin, kuten nyt vaikka oman yritykseni Jkaksi blogin jutuille kävi. Asiantuntijasisältö vaikuttaa asiakkaan ajatteluun jo ennen ostoaietta Kaikkiaan kyse eri asiantuntijasisällöissä onkin osasta asiakaspolkua ja asiakkaan kuljettamisesta, sekä hänen tietämyksen lisäämisestä polkua edetessä. Asiakaspolun, tai asiakkaan ostopolun, voi jakaa karkeasti kahteen osaan: ulkoiseen ostopolkuun ja sisäiseen ostopolkuun. Ulkoisella asiakaspolulla tarkoitetaan niitä vaiheita, joita asiakas tekee ennen tarpeen tunnistamista. Sisäisellä asiakaspolulla puolestaan niitä asioita, joita tapahtuu esimerkiksi asiakkaan saapuessa verkkokauppaasi tai muita tarpeen tunnistamisen jälkeen tapahtuvia asioita. Ajattelu sisäisestä ostopolusta sopii monessa tapauksessa parhaiten juurikin verkkokauppaan tai myymälään. Ulkoisen asiakaspolun elementit puolestaan ovat enemmän yleisiä, joten ne toimii myös b2b asiantuntijapalveluiden ostopolkua miettiessä. Ulkoinen ostopolku Ulkoinen asiakaspolku koostuu passiivista ja aktiivisista vaikuttimista.  Lainaan tähän verkkokauppakouluttaja Leevi Parsaman kuvaa siitä mitä kaikkea voi tapahtua ennen ostoaietta, eli ulkoisen asiakaspolun aikana. Aktiiviset vaikuttimet ovat niitä asioita joihin yritys tai myyjä pystyy vaikuttamaan. Käytännössä nuo mainitut podcastit, artikkelit, somekirjoittelut, hakukoneoptimointi, verkkosivujen sisältö yms. ovat juurikin niitä aktiivisia vaikuttimia, joilla voidaan vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan sinusta ja tarjoamistasi palveluista jo ennen sitä kohtaamista ja keskustelua, tai edes ennen ostoaikeen konkretisoitumista. Passiivisia ovat puolestaan ne, joihin yrityksellä on hyvin vähän tai ollenkaan mahdollisuutta vaikuttaa. Passiivisiin vaikuttimiin kuuluu muun muassa opitut tavat, kaverien suosittelut, trendit tai yllättävät kuluttaja- tai yritystottumusten muutokset. Gartnerin eri tutkimusten mukaan milleniaaleista jo 44% haluaa tehdä B2B kauppaa itsenäisesti ilman myyjää ja on tuplasti yhtä skeptisiä myyjiä kohtaan kuin varttuneempi sukupolvi. Vuoteen 2025 mennessä puolestaan jopa 80% kaikesta myyjän ja toimittajan välisestä kanssakäynnistä tehdään digitaalisissa kanavissa. Mielenkiintoinen suunta on sekin, että noin 45% ajastaan ostopolulla asiakas käyttää itsenäiseen tutkimiseen. Tästä 60% menee netissä tehtävään asioihin tutustumiseen. Tähän kun lisätään havainto siitä, että myyjä saa vain noin 5% aikaa ostoprosessista, niin kannattaa ehkä uhrata hetki aikaa myös niiden aktiivisten vaikuttimien, kuten koko asiakaspolun, ajattelulle. Ulkoinen asiakaspolku (Parsama, 2021) Sisäinen ostopolku Sisäinen ostopolku muodostuu nimensä mukaisesti verkkokaupan tai myymälän sisäisistä tekijöistä. Sisäinen ostopolku alkaa siitä hetkestä, kun asiakas löytää kaupan, eli useimmiten samasta hetkestä kun asiakkaan kiinnostus on saatu herätettyä. Verkkokaupassa alkupiste on se hetki, kun asiakas saapuu jollekin laskeutumissivulle, joko suoralla linkillä tai hakukoneen kautta. Tästä hetkestä eteenpäin kaupan tehtävänä on optimoida asiakkaan ostopolku siten, että mahdollisimman moni vierailu päätyy ostokseen. Sisäiseen ostopolkuun kaupalla on mahdollisuus vaikuttaa ja verkkokaupassa optimointiin on saatavilla paljon käyttäjätietoa erilaisten analytiikkatyökalujen kautta. Sisäistä ostopolkua tutkiessa on hyvä kiinnittää huomiota asiakkaan kulkemiseen sivustolla. Kannattaa muistaa myös se, että asiakas tekee aina vertailua eri tuotteiden välille. Jos omalta sivustoltasi ei löydy riittävää tietoa vertailun tekoon tai päätöksen perusteluun, asiakas hakee sen muualta. Esimerkki vekkokaupan sisäisestä ostopolusta. No mitä sitten? Pitkä tarina, jonka voisi tähän loppuun tiivistää seuraavasti: Asiakas ei tarvitse materiaalia, kuten lukemista, videoita, podcasteja ja webinaareja tehdäkseen ostopäätöksen. Päätökseen riittää asiakkaan kohtaaminen ja myyjän hyvät keskustelutaidot. Kauppaan päätyvää päätöstä voi kuitenkin helpottaa varmistamalla asiakkaalle riittävät taustatiedot päätöksenteon tueksi, sekä vahvistamalla omaa asiantuntijuutta ja yrityksen uskottavuutta hyvänä kumppanina. Näihin taas lukeminen, videot, podcastit ja webinaarit voivat olla oiva työkalu. Näin loppuun vielä kiitos Flowsales Oy:n Henri Hakavuorelle ajatuksen ottamisesta esille ja aiheen pohjustuksesta. Jkaksi Oy on tuotteistuksen ja asiakaskokemuskehittämisen asiantuntijayritys, jolta saat niin näkemyksiä kuin vinkkejä liiketoimintasi solmukohtien avaamiseen. Usein myös pienillä asioilla saadaan aikaan isoja tuloksia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tai varaa suoraan aika kalenteristani .

 • Asiantuntija vai asioiden esittelijä?

  Joskus asiantuntijana esiintyvä osoittautuukin asioiden esittelijäksi, eikä sitä kaivattua asiantuntijuutta vain löydy. Tai sitten sitä ei uskalleta tuoda esiin. Minulla oli tarve saada autotalliin uusi ilmalämpöpumppu rikkoutuneen tilalle. Pyysin kyseisiä laitteita myyvältä ammattilaiselta suositusta korvaavaksi laitteeksi hintatietoineen. No vastauksena tuli (tälläkin kerralla) lista eri ilmalämpöpumppuja hintoineen ja myyntiesitteineen. Kysyttäessä mitä näistä hän suosittelee, sain vastaukseksi "siinä on ne mallit, katso mikä tuntuis sopivalta." Mistä minä tiedän mikä niistä laitteista on hyvä ja just tähän tarpeeseen fiksuin valinta? Ei sillä, pienen keskustelun jälkeen valitsin mielestäni sopivimman paketin. Sama tilanne kävi auton huoltoa varatessa. Vaihtoehtoina Ford määräaikaishuolto ja n. 100€ edullisempi (ja tarjouslehtisessä mainostettu) Motorcraft huolto. Kysyin huoltoneuvojalta kumpi on minun auton tapauksessa parempi valinta, eli kumpaa asiantuntijana suosittelet? Vastaus oli, että ota se kumman itse koen paremmaksi. Molemmat hyviä, vaikka erilaisia. Ei ihan hirveästi auttanut valinnassa. Juttujahan näissä on se, että asiantuntijalla pitää olla näkemys siitä mikä on asiakkaan kannalta hyvä ratkaisu. Tai ainakin jonkinlainen valistunut arvaus ja ehdotus ratkaisuksi. Muussa tapauksessa et ole asiantuntija, vaan jotain ihan muuta Kuka on asiantuntija? Yleisesti voidaan määritellä, että asiantuntija on henkilö, jolla on korkeatasoista tietoa tai taitoja jostakin asiasta. Asiantuntijuuteen usein ymmärretään myös sisältyvän vaatimus sen jatkuvasta kehittymisestä ja kyvystä soveltaa osaamistaan ratkaisujen muodossa. Wikipedian mukaan asiantuntijassa yhdistyvät tieto, kokemukset ja ilmaisukyky. Jälkimmäistä näistä tarvitaan tilanteen asiayhteyksien selvittämiseen sekä ymmärryksen ja ratkaisun ilmaisemiseen puhumalla, kirjoittamalla tai kuvittamalla. Toisen määritelmän mukaan asiantuntija ei ainoastaan havaitse sitä, mitä täytyy saada aikaiseksi vaan hän ymmärtää välittömästi, miten asian voi toteuttaa. Näissä molemmissa on tiedon lisäksi mukana ratkaisu. Miksi siis liian monelle asiantuntijalle tuntuu olevan lähes mahdotonta olla se asiantuntija ja kertoa oma näkemyksensä asiaan? Mielummin vain heitellään jotain vaihtoehtoja ja annetaan asiakkaan pähkäillä mikä niistä voisi olla hänen tapauksessa paras. Aikanaan sain kollegalta palautetta yhden asiakacasen yhteydessä, että asiakas maksaa asiantuntijalle muun muassa näkemyksestä ja mielipiteestä. Varsinkin niissä tilanteissa joissa hän sitä erikseen odottaa ja on pyytänyt asiantuntijan apua ongelmaansa. Hänen ei tarvitse olla samaa mieltä silti kanssani, mutta minulla asiantuntijana pitää olla näkemys asiaan. Sen näkemyksen pohjalta asiakas sitten voi tehdä oman päätöksensä. Eli ollaan jotain mieltä asiasta, mistä sitä näkemystä ollaan kysytty. Tällä ohjeella olen sen jälkeen mennyt. Näkemyksiä ja mielipiteitä onkin ollut, vaimoni mukaan välillä vähän liiaksikin 😅 Mikä on asiantuntijan tehtävä? Asiantuntijan tehtävä on tietää mitä asiakas tarvitsee ja mitä vaihtoehtoja hänellä on. Asiantuntija ehdottaa asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua, jolla hänen tarvitsemansa asia tulee kuntoon. Ehdotus pohjautuu asiantuntijan osaamiseen ja kokemukseen kyseisestä aiheesta tai alueesta. Jos asiakas kysyy mikä on hyvä ilmalämpöpumppu siihen minun 25 m2 autotalliin joka maksaisi kaikkineen alle 2000 euroa, asiantuntija suosittelee hänelle omasta mielestään sopivinta ratkaisua. Ei lähetä listaa eri laitteista saatteella "valitse sieltä". Yhtälailla jos asiakas kaipaa neuvoa siihen miten myyntiä voisi kehittää, hänelle ei lähetetä sähköpostilla "näin kehität myyntiäsi" -opasta saatteella "täällä on hyviä vinkkejä". Asiantuntijana sinun tehtävä on tutustua hänen nykytilaansa ja löytää niitä keinoja, joilla myyntiä voidaan mitattavasti kehittää. Asiakkaan tehtävä on tehdä päätös sen tiedon pohjalta, mitä asiantuntija on tilanteesta kertonut ja ehdottanut. Asiakas voi tehdä päätöksensä sinun ehdotuksen pohjalta tai sitä huomioimatta. Asiantuntijan tehtävä on kuitenkin auttaa asiakasta päätöksenteossa ja antaa riittävä tieto päätöksen tekemiseen. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tämä sisältää yleensä myös suosituksen jatkosta. Onkin hyvä erottaa asiantuntija asian esittelijästä. Liian usein myyjä esittelee itsensä asiantuntijana, tuntematta asiaa kuitenkaan riittävästi nähdäkseen mikä on asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisuvaihtoehto. Jkaksi on tuotteistuksen ja asiakaskokemuskehittämisen asiantuntijayritys, jolta saat niin näkemyksiä kuin suosituksia liiketoimintasi solmukohtien avaamiseen. Usein myös pienillä asioilla saadaan aikaan isoja tuloksia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tai varaa suoraan aika kalenteristani .

View All

Other Pages (7)

 • Tuotteistaminen - Poista myynnin esteet ja sujuvoita toimitusta

  Tuotteistaminen poistaa oston esteet Ymmärtääkö ja kiinnostuuko asiakas siitä mitä tarjoat? Onko se helppo ostaa? Tuotteista palvelusi j2 Tuotteistamo on ratkaisu palvelun tuotteistusongelmiin Tutustu tuotteistuspalveluihimme > Tuotteistus tuo myyntiin kannattavuutta Yleinen myytti on, että hyvä tuote tai palvelu myy itse itsensä. Ikävä kyllä se ei pidä paikkaansa kuin erittäin harvoissa tapauksissa. Tässä kohtaa tuotteistaminen tulee apuun. Hyvä palvelu on kaiken ydin. Tämän lisäksi asiakkaan pitää myös ymmärtää mitä on ostamassa ja miten se ratkaisee hänen tarpeen. Tehdä jostain hieman epäselvästä kristallin kirkasta. Tuotteistaminen helpottaa asiakkaasi ostamista ja saa myynnin kulkemaan. Samalla se tekee myytävästä helposti löydettävän ja säästät merkittävästi myös asiakashankintakuluissa. ​ j2 Tuotteistamo on palvelumme, joka paketoi palvelusi ennen kaikkea myyväksi, asiakkaan ymmärtämään muotoon ja asiakastarvetta vastaavaksi. ​ ​ ​ Palvelun tuotteistus Tuotteistamo tuotteistaa palvelun helpoksi ostaa ja myydä j2 Tuotteistamon palvelut Palveluiden tuotteistaminen ja valmennus: Yhden palvelun tuotteistus Helppo tapa lähteä liikkeelle. Soveltuu esimerkiksi kärkipalvelun tuotteistamiseen. 4 950 € ​ Lue lisää Tuotevalikoiman päivittäminen Palvelukatalogin läpikäynti useammalle kuin yhdelle tuotteelle tai palvelulle. 3 000 - 6 000 € ​ Lue lisää Yksilö- ja ryhmävalmennus Tehokas koulutus rennossa hengessä ja tiukasti asiassa. ​ esim. 950 € / puolipäivää Lue lisää Myös yksilöllisesti rakennetut tai laajemmat kokonaisuudet onnistuu. Ota yhteyttä ja tehdään sinulle sopiva kokonaisuus. ​ Kaikki sivustolla esitetyt hinnat ovat alv.0% hintoja. Tuotteistamalla helpotat asiakkaan ostamista Tuotteistamisen tehtävänä on saada jostain epämääräisestä ymmärrettävää ja selkeää. ​ Tuotteistaminen voidaan jakaa kahteen osaan. Mitä tapahtuu ennen ostoa (lupausvaihe) ja mitä sen jälkeen (lunastusvaihe). Lupausvaihe vastaa: minkä asiakkaan ongelman ratkaiset mitä palvelusi sisältää ja mitä se ei sisällä mikä on asiakaslupauksesi mitä se maksaa miten sen voi ostaa Käytännössä lupausvaiheessa keskitytään markkinoinnin ja myynnin kannalta oleellisiin asioihin. Kun nämä on kunnossa ostamiselle ei ole esteitä ja tuotteistus toimii. ​ ​ ​ Palvelun tuotteistaminen Tuotteistaminen - miksi, mitä ja miten? Tuotteistaminen tarkoittaa yksinkertaisesti tapaa muuttaa osaaminen, palvelu tai tuote selkeäksi ja arvokkaaksi kokonaisuudeksi, joka saa asiakkaat ostamaan. Tuotteistamalla voit välttää monia ongelmia, jotka liittyvät tuotteistamattomaan palveluun, kuten: Ylimääräinen työ - Kun palvelusi ei ole selkeästi määritelty, joudut tekemään enemmän työtä myynnissä, toimituksessa ja ylläpidossa. Jokainen asiakasprojekti voi vaatia erilaista sopimusta, hinnoittelua, aikataulua ja laatua, mikä lisää työmäärääsi ja kustannuksiasi. Epävarmuus ja tyytymättömyys - Kun asiakkaasi eivät tiedä, mitä palvelusi sisältää, mitä se maksaa ja mitä hyötyä siitä on, he voivat olla epävarmoja ja tyytymättömiä palveluusi ja yritykseesi. Tämä voi heikentää asiakassuhdettasi ja vähentää asiakasuskollisuutta. Markkinointi- ja myyntivaikeudet - Kun palvelusi ei ole houkutteleva, selkeä ja erottuva, se on vaikea markkinoida ja myydä. Et pysty vakuuttamaan asiakkaitasi palvelusi arvosta ja eduista, etkä erottumaan kilpailijoistasi. Hallinta- ja kehitysongelmat - Kun palvelusi ei ole vakioitu, paketoitu ja yksinkertaistettu, se on vaikea hallinnoida ja kehittää. Et pysty seuraamaan, arvioimaan ja parantamaan palvelusi laatua, tehokkuutta ja kannattavuutta. Tuotteistaminen on siis tärkeää sekä sinulle että asiakkaillesi. Tuotteistamalla voit luoda parempia palveluita, jotka tuovat sinulle enemmän tyytyväisiä asiakkaita. Tuotteistettava voi olla mitä tahansa, mikä tuo lisäarvoa asiakkaille. Se voi olla esimerkiksi tiettyä osaamista, fyysinen tuote tai palvelu, joka ratkaisee asiakkaan ongelman. Tuotteistaminen voi tarkoittaa myös tuotteen tai palvelun standardointia, paketointia tai yksinkertaistamista. Tuotteistamisen avulla yritys voi siis erottautua paremmin markkinoilla, luoda uskollisia asiakkaita ja kasvattaa liikevaihtoaan. Tämä luo arvoa, niin asiakkaille kuin yritykselle itselleenkin. Mitä hyötyä tuotteistamisesta on? Miten tuotteistetaan? Vinkkejä ja oppeja tuotteistamiseen: Tuotteistajan pikaopas Tuotteistaminen on osaamista ja työtä, jossa palvelusta tai ideasta muokataan selkeästi ymmärrettävä ja myytävä kokonaisuus. Se on kuin... Miten tehdään hyvä myyntiesitys? Kymmenen vinkkiä hyvän myyntiesityksen tekoon, jolla saat asiakkaasi huomion ja kiinnostuksen heräämään. Ajatteletko asiakkaan aivoilla? Asiakkaan aivoilla ajatteleminen on kykyä vaihtaa näkökulmaa. Jos katsot palvelua asiakkaan puolelta, löydät myös ne oston esteet. 1 2 3 4 Tarkoin mietitty asiakaspolku johdattaa helppoon ostoon Asiakkaan ostopolku - Lupausvaihe sisältää runsaasti asioita mihin osaava tuotteistaminen vaikuttaa niin, että kauppa käy. Palvelun tuotteistusta palvelumuotoilun keinoin Kokemuksemme mukaan palvelun tuotteistaminen, kuten palvelumuotoilukin lähtee asiakastarpeesta ja tarpeen tunnistamisesta. Liikkeelle lähdetään asiakkaan ongelman, palvelun hyötyjen, oikean kohderyhmän ja oston esteiden selvittämisestä. Tavoitteena on poistaa myynnin kitka. Hyvä tuotteistus on kuin voiteluaine asiakkaasi ja palvelun välillä. Tuotteistaminen yksinkertaistaa ja tekee palvelusta monistettavan Tuotteistaminen helpottaa myyntiäsi, toimittamista kuin ylläpitoakin. Tuotteistamisen avulla on mahdollista välttyä katteet syövältä asiakaskohtaiselta räätälöinniltä. Turha räätälöinti tekee ostamisesta monimutkaista ja toimittamisesta kallista. Tuotteistamalla saat asiakkaan nopeasti ymmärtämään ratkaisun hyödyt ja ostamaan aiempaa varmemmin. Hyvä tuotteistus myös kertoo miten ostos on tehty asiakkaalle mahdollisimman riskittömäksi ja helpoksi. ​ ​ Myynnin vai tuotteistuksen ongelma? Aina vika ei ole itse palvelussa tai sen myynnissä. Syy voi olla hyvin pieni tuotteistukseen liittyvä ja helpostikin korjattavissa. Usein tuotteistuksen puute näkyy juuri myynnin ongelmana. Onkin tärkeä tunnistaa hyvissä ajoin, onko vika myynnin, vai sittenkin tuotteistuksen? ​ Tunnista tuotteistusongelman tunnusmerkit Myyt useimmiten suurilla alennuksilla. Hinnan kertominen tuottaa vaikeuksia. Tarjousten työstäminen vie paljon aikaa. Myynnin ja markkinnoinnin kohdentaminen on haasteellista. Tuntuu ettei palveluasi näe kukaan tai se ymmärretään väärin. Asiakas ei uskalla tai osaa ostaa. Mietit mitä voit luvata asiakkaalle. Reklamaatiot lisääntyy. Yhden palvelun tuotteistus Tuotteistamme yksittäisen tuotteen tai palvelun myyväksi jopa 2 viikossa Puuttuuko sinulta selkeä kärkipalvelu minkä avulla herätät helposti asiakkaasi kiinnostuksen? Vai onko palvelusi hyödyt tai arvo asiakkaalle hieman hämärän peitossa? Eikö asiakas osaa päättää ostaako vai ei? ​ Kokemuksemme mukaan useimmiten on niin, että teknisen asiantuntijan- tai insinöörikieli ei saa ihanneasiakasta ostamaan. Saatat tavoitella väärää ja liian laajaa asiakaskohderyhmää, tai oikeaa asiakaskohderyhmää ei ole vielä tunnistettu. Tässä kohtaa me osaamme asiantuntijoina auttaa löytämään oikean asiakaskohderyhmän ja saavuttamaan yhteisen asiakasta puhuttelevan kielen. ​ Löydämme myyntiä kiihdyttävän ja asiakastasi puhuttelevan hyötykulman ja teroitamme sen. Saamme asiakkaasi kiinnostuksen heräämään ja erotut eduksesi kilpailjoista. Varmistamme, että asiakkaalla on helppo matka ostopäätökseen ja se päätös tapahtuu helpommin. Lopputuloksena on esimerkiksi yrityksesi sisäänheittopalvelu, mikä saa asiakkaasi tekemään sen tärkeän ja helpon ensioston. Tuotteistamisen avulla saavutat asiakasluottamuksen ja asiakkaasi on helppo jatkaa ostamista. Hyvän kokemuksen ansiosta asiakas kertoo palvelustasi pelkkää hyvää myös muille. ​ Sisältö lyhyesti: ​ 2 viikon tuotteistusprojekti mikä sisältää puolen päivän työpajan Tunnistamme ihanne asiakkaasi ja keinot kiinnostuksen herättämiseen Tuotteistamme yhdessä, minkä avulla pääset helposti kasvattamaan yrityksesi tuotteen tai palvelun myyntiä ja parantamaan myyntikatetta ​ Tuotteistuspaketin hinta 4 950 € +alv. sisältäen tarvittaessa myös matkat, mikäli perille pääsee julkisilla, eikä edellytä yöpymistä. ​ Voidaan toteuttaa myös etänä. ​ Palveluihimme sisältyy reilu tyytyväisyystakuumme > ​ ​ ​ Sopii hyvin: Yrittäjille Asiantuntijoille Tuotevastuullisille Hyödyt: Saat helposti myytävän palvelun Opit tuotteistuksen niksit Selvität missä on vahvuutesi ja heikkoutesi Tuotteistamalla lisäät myyntiä ja myyntikatetta ​ Kiinnostuitko? Varaa maksuton 30 min alkukartoitus. Sovi tapaaminen Yhden palvelun tuotteistus Palvelukokonaisuuden tuotteistaminen Tuotevalikoiman päivittäminen Selkeä ja strategiaasi tukeva tuotevalikoima on myynnin kulmakivi ​ Jos et osaa nimetä selkeää kärkituotettasi tai tiedä miten eri palvelut tukevat strategiaa, on aika tehdä tuotevalikoiman päivitys. ​ Selkeä kuva tuotevalikoimasta auttaa sinua päätöksenteossa ja karsii turhat rönsyilyt. Selkeä valikoima on myös asiakkaalle helpompi ymmärtää, mikä taas helpottaa palveluiden myyntiä. Yksinkertainen tuote- tai palveluvalikoima kannattaa myös taloudellisesti. Toimitukset ja ylläpitäminen on paljon edullisempaa. Tuotevalikoiman päivittämisprojektissa läpikäydään tuote- tai palveluvalikoimasi. Näkemyksellinen suunnitelmamme antaa hyvän pohjan myös palvelukehitykselle. Läpikäynnin lopputuloksena saat selkeän kuvan kokonaisuudesta ja tiedät mihin kannattaa panostaa ja mitä poistaa. ​ Sisältö lyhyesti: ​ ​ Ehdotus uudesta tuotevalikoimastasi ja kehityssuunnitelma Kolme lyhyempää tai kaksi puolen päivän katselmointia Tuloksia jopa viikossa ​ Tuotevalikoiman päivityksen hinta on riippuvainen tuotevalikoiman nykyisestä laajuudesta. Tyypillisesti hinta on noin 3 000 - 6 000 € +alv. välillä. Paketti sisältää tarvittaessa matkat, mikäli perille pääsee julkisilla, eikä edellytä yöpymistä. ​ Voidaan toteuttaa myös etänä. ​ Palveluihimme sisältyy reilu tyytyväisyystakuumme > Sopii hyvin: Yritykselle joka haluaa selkeyttää omaa palvelurakennettaan Hyödyt: ​ Asiakkaallesi helpompi ostaa ja ymmärtää palvelukokonaisuuden hyödyt Opit tuotteistuksen niksit Selvität samalla missä on vahvuutesi ja heikkoutesi Maksimoit myyntisi potentiaalin Päivitys kannattaa taloudellisesti, kun toimittaminen ja ylläpito yksinkertaistuu ​ Kiinnostuitko? Sovi maksuton 30 min alkukartoitus. Sovi aika Tuotteistaminen valmennus ja koulutus Tuotteistaminen - Yksilö- ja ryhmävalmennus Tuotteistaminen ei sinällään ole rakettitiedettä. Pitää vaan tietää mitä tekee ja mihin asioihin on syytä keskittyä. Asiakas on hyvä olla tekemisen keskiössä, sillä hän palveluasi vertailee, tekee ostopäätöksen ja käyttää. ​ Valmennamme yksilöitä ja ryhmiä tuotteistamaan itsenäisesti ja huomioimaan asiakkaan näkökulmat palveluita tuotteistaessa. Saat riittävät lähtökohdat asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen, missä palvelusi voi todella loistaa kiihtyvässä kilpailussa. ​ Voimme tulla esimerkiksi tyky tai tyhy -päiville valmentamaan. ​ Valmennuksen esimerkkihinta 950 € +alv./ puolipäivää. Paketti sisältää tarvittaessa matkat, mikäli perille pääsee julkisilla, eikä edellytä yöpymistä. ​ Voidaan toteuttaa myös etänä. ​ Palveluihimme sisältyy reilu tyytyväisyystakuumme > ​ Tehdään juuri sinulle sopiva valmennuspaketti. Sopii hyvin: Yrittäjille Asiantuntijoille Tuotevastuullisille Hyödyt: ​ Opit tuotteistuksen niksit Omaksut mitä tuotteistamisessa on tärkeää huomioida Osaat nähdä palvelusi paljon aiempaa paremmin ja asiakkaasi näkökulmasta ajatellen ​ Kiinnostuitko? Teemme maksuttoman 30 min alkukartoituksen. Katso aika Kaikilla palveluillamme on tyytyväisyystakuu Mikäli et ole tyytyväinen lopputulokseen, emme katso laskua aiheelliseksi. Ainoa edellytyksemme on reilu avoimuus ja oikeus hyödyntää palautettasi kehitykseemme. Lupaamme välittömästi ja avoimesti kertoa, mikäli emme näe työllämme molemminpuolista hyötyä. Tämän teemme jo maksuttomassa 30 min alkukartoituksessa. ​ Ota yhteyttä ja kysy lisää > Tuotteistaminen jkaksi tyytyväisyystakuu Miten eteenpäin? 1. Ota yhteyttä Sovitaan etätapaaminen tarpeenne kuulemiselle. ​ 2. Yhteistyöehdotus Esittelemme yhteistyöehdotuksen ja katsotaan vastaako se tarvetta. ​ 3. Aletaan hommiin Sovitaan käytännön askeleet ja lähdetään liikkeelle. Ota yhteyttä

 • Hyvä asiakaskokemus kilpailueduksi | Asiakaspolku | Jkaksi Oy

  Hyvä asiakaskokemus muodostuu asiakaspolulla Tiedätkö miten palvelusi näyttäytyy asiakkaalle? Kartoita asiakaskokemus j2 Tarkastamo on ratkaisu palvelusi asiakaskokemuksen auditointiin ja kehitykseen Tutustu asiakaskokemuksen auditointiin > Asiakaskokemus yrityksesi kilpailuvaltiksi Hyvä asiakaskokemus on nyt ja tulevaisuudessa yrityksesi paras kilpailutekijä. Siihen kannattaa panostaa. ​ Onnistunut asiakaskokemus on monen tekijän summa, jossa koko asiakaspolun hahmottamisella on suuri merkitys. On hyvä huomata, että asiakaspolku alkaa jo ennen itse ostotapahtumaa. Heti siitä hetkestä kun yrityksesi tulee asiakkaan tietoisuuteen. Asiakkaan polku muodostuukin kaikista niistä kosketuspisteistä, joissa voit vaikuttaa asiakkaaseen. Se voi olla niin digitaalinen, fyysinen tai mielikuvallinen. ​ j2 Tarkastamo on palvelumme, jolla saat suorasanaisen kuvan palvelusi asiakaspolusta ja sen tuottamasta asiakaskokemuksesta. Samalla saat nipun ajatuksia sen parantamiseksi. Hyvä kokonaiskuva auttaa keskittymään olennaiseen, säästäen aikaa, vaivaa ja rahaa. ​ ​ ​ Tutustu palveluun Tarkastamo kartoittaa palvelun asiakaskokemuksen Tunnista asiakaspolkusi toimivuus ja varmista hyvä asiakaskokemus Tarkastamo on kartoituspalvelu, joka tunnistaa palvelusi hyvät ja huonot kohdat kuten asiakas ne näkee. Saat näkymän koko asiakaspolkuun ja pääset kiinni kehityskohteisiin, myös eri asiointikanavien välillä. Hyvästäkin saa paremman kun tietää mitä tekee. Samaistutko tilanteeseen? Kiinnostusta löytyy, mutta ei asiakkaita. Asiakkaat tuntuu valuvan kilpailijalle. Valituksia ei tule, mutta myynti laskee. Reklamaatioiden, hyvitysten tai palautusten määrä kasvaa. Hyvätkin tarjoukset sivuutetaan. Jos vastasit yhteenkään yllä olevista kysymyksistä kyllä, niin Tarkastamo on hyvä askel kohti ratkaisua. Kenelle Tarkastamo sopii? Tarkastamo on tarkoitettu yrittäjille, asiantuntijoille ja tuotevastuullisille, jotka haluavat saada selville palvelu- tai asiakaspolkunsa toimivuuden. Tarkastamossa keskitytään vain yhteen palveluun kerrallaan, joten homma pysyy tehokkaana. Tarkastamon työkieli on suomi, murteet huomioiden. Mitä saat Tarkastamosta? Tunnistat palvelusi merkityksellisimmät kehityskohdat asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tyytyväiset asiakkaat ostaa enemmän. Tutkitusti tyytyväinen ja nykyinen asiakkaasi ostaa lisää jopa 60-70% todennäköisyydellä, kun taas uudelle asiakkaalle kauppa toteutuu vain 5-20% myynnistä. Saat nykyisistä asiakkaistasi palvelusi suosittelijoita ja tehokkaita myyjiä. Uuden asiakkaan hankkiminen on 7 kertaa kalliimpaa kuin nykyisen säilyttäminen. Et käytä turhaan aikaasi asioiden arvailuun. Tarkastamoon tehty investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin ajan säästönä ja parempana tavoitteiden toteutumisena. Tarkastamon hinta ​ Kesto 2 viikkoa, sisältäen aloituspalaverin ja tulosten läpikäynnin. Sisältää kevyen asiakaspolun kartoituksen yhden palvelun osalta. ​ Hinta tyypillisesti 2 000 - 4 000 € + alv. ​ Hintaan sisältyy tarvittaessa matkat, mikäli perille pääsee julkisilla, eikä edellytä yöpymistä. ​ Tarkastamo voidaan toteuttaa myös etänä. ​ Tyytyväisyystakuu Mikäli et ole tyytyväinen Tarkastamon lopputulokseen, saat rahasi takaisin. Ainoa edellytyksemme on reilu avoimuus ja mahdollisuus käyttää palautettasi omaan kehittymiseemme. Tarkastamo Tarkastamo kartoittaa palvelusi hyvät ja huonot puolet asiakkaan näkökulmasta. Tunnistat merkityksellisimmät kehityskohdat. 2 000 - 4 000 € Kiinnostuitko? Tarjoamme ilmaisen 30 min alkukartoituksen. Ota yhteyttä Asiakaskokemuksen ydin on asiakasymmärrys Asiakasymmärrys auttaa määrittämään kilpailuedut ja asiakaslupauksen. Asiakaskokemus todentaa nämä. Palveluasi verrataan aina parhaaseen Kilpailijavertailu tapahtuu nopeasti ja sillä hetkellä kun palvelua tarvitaan. Ostopäätökseen vaikuttaa suosittelut ja muiden kokemukset. Asiakaskokemuksen merkitys korostuu juuri tässä. Verkossa pienikin voi näyttää suurelta Palveluita voidaan ostaa maailmanlaajuisesti, jolloin kilpailukenttä on globaali. Hyvä asiakaskokemus erottaa sinut kilpailijoista ja mahdollistaa pärjäämisen isojenkin toimijoiden keskellä. Asiakaspolku - 5 tärkeää vaihetta Kiinnostuksen herättäminen Ostopolun alussa asiakas ei välttämättä vielä tiedosta tarvetta tuotteellesi tai tunne yritystäsi. Asiakkaan kiinnostus pitää herättää tai oivalluttaa hänet tarpeeseen. ​ 1. Tarpeen tunnistaminen Tarvittavan tiedon toimittaminen Asiakas on tunnistanut tarpeen tuotteelle ja etsii tietoa aiheeseen liittyen. Tässä vaiheessa kerätyt tiedot toimivat pohjana tuotteen valinnalle ja vertailulle. ​ 2. Tiedonkeruu Erottautuminen ja erinomaisuus Asiakas on kerännyt tietoa jo sen verran, että on valinnut itselleen muutaman vaihtoehdon. Tässä vaiheessa vertaillaan eri tuotteita ja niiden toimittajia. ​ 3. Vaihtoehtojen vertailu Ostokokemuksen varmistaminen Kun sopiva tuote ja toimittaja on löytynyt, asiakas on valmis tekemään ostoksen. Vaikka ostopäätös on jo tehty, tässä vaiheessa pitää vielä varmistaa oston sujuvuus. ​ 4. Ostopäätös Asiakkaasta suosittelijaksi Ostopolun viimeisin vaiheisiin liittyy tuotteen käyttäminen, palaute ja suosittelut. Myös lisäostot kuuluvat tähän vaiheeseen. Kaikki se miten asiakas kokee oston maksutapahtuman jälkeen 5. Oston jälkeen Asiakaspolkusi toimivuus näkyy myynnissä Asiakaspolku kattaa kaiken sen, mikä mahtuu tarpeen tunnistamisen ja uudelleen ostoksille palaamisen väliin. Tiivistetysti voi sanoa sen olevan tapa havainnollistaa ja tarkastella asiakkaan matkaa ostoprosessissa. Tutkimusten mukaan joka kolmas asiakas on halukas vaihtamaan pitämästään brändistä toiseen jo yhden huonon asiakaskokemuksen jälkeen. Asiakaspolkuun ja sen kautta asiakaskok emukseen kannattaakin panostaa. Yksikin heikko lenkki asiakaspolulla voi viedä asiakkaasi kilpailijalle. Asiakaspolku sisältää kaikki ne kosketuspisteet, joissa asiakas on kontaktissa yrityksen kanssa. Alkaen hetkestä jolloin hän tunnistaa tarpeen. Nykypäivänä ostopolku alkaa useimmiten sosiaalisesta mediasta tai Googlesta. Sieltä päädytään yrityksen verkkosivuille tai verkkokauppaan, josta palataan vertailemaan muita vaihtoehtoja. Tässä kohtaa asiakasymmärrys nivoutuu osaksi asiakaspolkua. Jos tunnet asiakkaasi ja tiedät miten hänen huomio saadaan pysymään, olet jo askeleen pidemmällä kilpailijoitasi. Asiakasymmärryksen voidaankin sanoa olevan myyvän asiakaspolun rakentamisen keskiössä. ​ Asiakaspolkuun ja asiakkaan liikkeiden tunnistamiseen kannattaakin käyttää hetki aikaa. Se maksaa helposti itsensä takaisin parempana asiakkaan sisällön kohdentamisena, oston esteiden poistamisena sekä lisääntyneenä myyntinä. ​ Lue blogistamme lisää: Näin teet kilpailukykyisen asiakaspolun - 5 vaihetta > Hyvä asiakaskokemus tehdään koko asiakaspolun matkalla Mistä muodostuu hyvä asiakaskokemus? Millainen on hyvä asiakaskokemus? Miksi asiakaskokemusta mitataan? Miten asiakaskokemusta johdetaan? Vinkkejä ja oppeja asiakaskokemuksen kehittämiseen: 3 vinkkiä erottuvien palveluiden tekemiseen Oletko miettinyt, miten voit kehittää palveluitasi niin, että ne vastaavat asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia? Tai miten voit luoda uusia... Näin teet kilpailukykyisen asiakaspolun - 5 vaihetta Asiakaspolku on prosessi, joka kuvaa asiakkaan matkaa yrityksesi kanssa. Tällä polulla voit luoda arvoa asiakkaillesi ja erottua... 4 psykologista oston estettä - myyntivinkit Olet varmaan joskus tarkastellut kaupassa tuotetta, mutta päätit laittaa sen takaisin hyllyyn. Olet ehkä tutkinut kiinnostavaa tuotetta... 1 2 3 4 Miten eteenpäin? 1. Ota yhteyttä Sovitaan etätapaaminen tarpeenne kuulemiselle. ​ 2. Yhteistyöehdotus Esittelemme yhteistyöehdotuksen ja katsotaan vastaako se tarvetta. ​ 3. Aletaan hommiin Sovitaan käytännön askeleet ja lähdetään liikkeelle. Ota yhteyttä

 • Meistä | Jkaksi Oy

  Kokemusta ja osaamista palvelusi menestykseen Vältä kallis kompurointi ja keskity olennaiseen Kaksi Jaria on Jkaksi Ohjaamme yrityksiä tunnistamaan rahanarvoiset asiakastarpeet palveluiksi niin, että ne on liiketoiminnalisesti järkevää tuottaa ja toteuttaa. Intohimomme on uuden löytäminen ja paljon parempi asiakaskokemus. ​ ​ ​ Ota yhteyttä Liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen vahvalla tuotteistusosaamisella Uskon tyytyväisen asiakkaan olevan yritysten paras investointi. Tekemiseni perustana on avoimuus, rohkeus, luottamus ja positiivisuus. Kokemustaustani on ICT -alalta reilun 20 vuoden ajalta, niin kaupallista kuin tekonologistakin osaamista. Olen ollut rakentamassa suomen suurimmalle teleoperaattorille uutta erottuvaa liiketoimintaa, kuten esimerkiksi älykkäitä teollisuuden-, asumisen- ja autoilun palveluita. Matkani varrelta löytyy lukuisia yritysten ja kuluttajien arkea helpottavia palveluita, sekä niiden tuottamiseen tarvittavien prosessien tehostamista- ja uusien rakentamista. Vahvuuteni on erityisesti palveluliiketoiminta ja sen kehittäminen, palveluiden tuotteistaminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen toimialariippumattomasti. Mukaan lukien laitteiden- ja teollisuuden internetin (IoT/IoE) ratkaisut. ​ Osaamista löytyy myös digitaaliseen markkinointiin, webbisivujen tekoon, hakukoneoptimointiin (SEO) ja kasvuhakkerointiin (Growth Hacking). ​ Vapaalla käsissä on joko kitara, painot, moottori- tai polkupyörä. Jari Järvinen +358 50 505 4667 jari.jarvinen@jkaksi.fi Online -kalenteri: Varaa tapaaminen Jari Järvinen Jarilla on ICT -toimialan vankka kokemus. Erityisesti digitaalisaation- ja IoT- liiketoiminnan kehittämisessä. Jari on inhimillinen, rehellinen, avoin, innovatiivinen, analyyttinen ja helposti lähestyttävä ammattilainen. Rauno Vänni | Myyntijohtaja | Unikie Oy Kehittämisen ammattilainen pitkällä tuote- ja palvelukehityskokemuksella Lean on lähellä sydäntäni ja uskon hyviä tuloksia saatavan nopeillakin kokeiluilla. Taustaltani löytyy yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ICT-alalta, joista yli viisitoista vuotta uusien palveluiden parista ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. ​ Vahvuuksiani on kyky kuunnella ja ymmärtää asiakasyrityksen liiketoiminnan tarpeita, sekä auttaa tehokkaampien toimintatapojen löytämisessä. Asiakaspalautteiden mukaan osaan kysyä juuri ne oikeat kysymykset. Ymmärrän teknologian tuomista hyödyistä ja osaan kertoa digitalisaatiosta niin, että hyödyt ymmärtää myös ilman diplomi-insinöörin koulutusta. Koulutustaustaltani löytyy BBA ja MBA tutkintojen lisäksi tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto sekä erinäisiä muita palvelumuotoilun ja tuotekehityksen opintoja. Toimin tällä hetkellä myös Lempäälän Yrittäjien ja Lempäälän elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Kaiken ohella olen myös oldschool vaatteisiin ja moottoripyörävarusteita myyvän Ton-up St ore n verkkokauppias, joten osaamista löytyy myös verkkokaupasta sekä siihen liittyvistä oheistekemisistä. Kuten esimerkiksi sisällöntuotannosta ja yritysten sosiaalisesta mediasta. Jari Rantala +358 50 351 8222 jari.rantala@jkaksi.fi Online -kalenteri: Varaa tapaaminen Jari Rantala Jarilla (Rantala) on maaginen kyky löytää ratkaisuja vaikka pöydässä olisi hyvinkin vastakkaisia näkemyksiä. Varsinkin Lean Startup ja uusien palveluiden kehitys ovat Jarin erityisosaamisalueita. Esiintyminen on aina vakuuttavaa, oli kyseessä sitten asiakkaan tai oman yrityksen ylin johto. Jouni Petrow | Asiakaskokemusjohtaja | Elisa Oyj Markkinajohtajan kokemuksella ja rennolla asenteella Satojen palveluiden ja toimintamallien kehittäminen on opettanut meidät palvelukehityksen- ja tuotteistamisen osaajiksi. Olemme työskennelleet Suomen suurimmalle teleoperaattorille Elisalle ja sen sadoille kotimaisille yritysasiakkaille. Reilun 25 vuoden ICT-toimialan muutos ja nopea markkinan kehitys on antanut meille parhaat mahdolliset käytännön opit teorian lisäksi. Meillä on toimivat menetelmät, niin palveluiden kuin liiketoiminnan käytännön kehittämiseen. Intohimomme on auttaa etenkin pieniä- ja keskisuuria yrityksiä kehittämään parempia palveluita sekä viemään liiketoimintaansa eteenpäin. Jkaksi paketoikin kaiken keräämäämme palvelukehitysosaamisen kotimaisten yritysten saataville. Markkinajohtajan tietämys ja kokemus on nyt todella helposti sinunkin hyödynnettävissä. ​ ​ ​ Katso palvelumme

View All
bottom of page