top of page
Esimerkit palvelukehitys ja tuotteistaminen - Jkaksi Oy / j2

Esimerkit palvelu- ja työtapojen kehityksestä

Menestyminen syntyy halusta tulla paremmaksi

Palvelukehitys ei tunne toimialarajoja

Palveluita kehitettäessä eri toimialojen ymmärtäminen on valtti, jonka avulla saadaan tuloksia niin asiakkaille kuin työntekijöille. Usein muutos tulee juuri oman toimialan ulkopuolelta. Omaa toimintaa kehitettäessä onkin hyvä ymmärtää muutosta ajavat tekijät sekä eri toimialojen parhaat käytännöt. Oli kyse sitten uuden palvelun tuotteistamisesta tai jo olemassa olevan palvelun kehittämisestä.

Meillä on tästä monia hyviä kokemuksia, hyvinkin erilaisista toimintaympäristöistä. Alla muutamia esimerkkejä erilaisista asiakastöistä joissa olemme olleet mukana. Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!
 

Työntekijäkokemus - viestintä ja työtapa kartoitus - Jkaksi Oy / j2

Viestintä- ja työtapakartoitus

 

Usean toimipisteen palveluyrityksellä oli tarve selvittää millä tavoin asiakkaat haluavat olla heihin yhteydessä, sekä miten nykyinen viestintäkulttuuri vastaa tarpeita.

 

Selvitys tehtiin laajana viestintä- ja työtapakartoituksena, haastattelemalla ja havainnoimalla henkilöstöä sekä asiakkaita prosessin eri osissa.

 

Lopputuloksena asiakas sai kuvauksen siitä miten asiakkaita voidaan palvella parhaiten ja miten sisäisiä prosesseja voidaan kehittää vastaamaan tarvetta.

 

Samalla saatiin tukku muita toiminnankehitysideoita, joista monet vietiin eri vaiheissa myös käytäntöön.

Myymälähenkilöstön työtapojen digitalisointi

Kosmetiikka-alan alan kauppaketju halusi selvittää, miten mobiililaitteiden käyttö helpottaisi myymälähenkilökunnan arkea ja miten sen vaikuttaisi asiakaskokemukseen.

 

Päädyttiin tekemään tutkimus, jossa selvitettiin erilaisten laitemallien käyttökelpoisuus ja vaikutukset toimintamallehin.

 

Lopputuloksena saatiin paljon uutta tietoa ja myyjien käytäntöjä tukeva toimintamalli, joka vietiin osaksi kaupan arkea.

Hyvä työntekijäkokemus - työtapojen digitalisointi työmenetelmien automatisointi -  Jkaksi Oy / j2
palvleun digitalisointi - prosessien tehostaminen - Jkaksi Oy / j2

Autokauppaketjun digimahdollisuuksien selvitys ja käytäntöön vienti 

Kauppaketju halusi selvittää, miten autoilijan arkea voidaan helpottaa digitalisoimalla palveluita ja samalla automatisoida autohuollon asiointia.

 

Palveluvaihtoehtojen kartoituksen ja asiakastutkimuksen pohjalta löydettiin kokeiltavat aihiot. Priorisointien jälleen testattavaksi valittiin palvelu, jonka avulla voidaan ennakoida auton huoltotarpeet ja parantaa huollon oikea-aikaisuutta.

 

Lopputuloksena autohuolto pystyi automatisoimaan prosesseja ja poistamaan turhia ajanvarauksen vaiheita. Ajoneuvon omistajan kannalta asiakastyytyväisyys koheni ja tunne huolenpidosta kasvoi. Loimme myös pohjan muille ajoneuvon huolenpitoa ja matkailua helpottaville lisäarvopalveluille.

Kiinnostuitko?

Tarjoamme maksuttoman 30 min alkukartoituksen.

bottom of page